SAVKA PLATFORM YANAŞMA ÜCRET TARİFESİ

Gemi Tonajı
 
< 10.000 Max SDWT
10.000 – 30.000 Max SDWT
30.000 – 40.000 Max SDWT
40.000 – 50.000 Max SDWT
> 50.000 Max SDWT
Ücret
 
$ 4.000
$ 10.000
$ 14.000
$ 18.000
$ 22.000